Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a zimix.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és adatvédelmi és -kezelési politikáját.

E weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a Látogató hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére e tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. Amennyiben bármely pontban nem értene egyet vele, úgy kérem ne használja az oldalt. Észrevételeit ettől függetlenül a Kapcsolat oldalon található email címen megteheti.

 

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Az üzemeltető egy magánszemély, Egri Imre. Elérhetőségek a Kapcsolat oldalon találhatók.

 

2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

 

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Látogató);

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a üzemeltető);

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 

3. ADATKEZELÉS ELVE

 

A üzemeltető a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az üzemeltető kizárólag az oldal üzemeltetése (például kommentelés) céljából vesz át adatokat, az adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Látogató ezt a hozzájárulást a weboldal szolgáltatásának igénybevételével (böngészés az oldalakon, a böngészős cookie-k, azaz sütik elfogadása, regisztráció) adja meg. Az üzemeltető nem küld hírleveleket és nem gyűjt semmilyen marketing értékű adatot a legszükségesebbeken (név, e-mail) kívül.

A Látogató az előző bekezdésben hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben az üzemeltető törli a Látogató adatait.

 

5. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS SÜTIK, BEÁGYAZOTT TARTALMAK

 

Az üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Látogató önkéntes hozzájárulása alapján a Látogató alábbi személyes adatait kezeli: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Ha a kommentelés ki van kapcsolva, akkor a weboldal semmilyen információt nem kér a Látogatótól, viszont böngészős sütiket ebben az esetben is használ, ám ezekből személyes adatok nem állíthatók össze, illetve ezeket semmilyen hirdetési motornak nem adja át.

A böngészős sütiket a WordPress rendszer használja, kényelmi célokra. A következő esetekben keletkeznek és tárolódnak sütik:

  • Hozzászólás készítésekor a Látogató bejelentkezve maradhat a megadott név, e-mail és webcím  eltárolásával egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.
  • Ha a Látogató regisztrált és rendelkezik felhasználói fiókkal és be is van jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állít be a WordPress, annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és egyből törlődnek, ahogy bezárják a böngészőt.
  • A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hoz létre a WordPress, ezekben elmenti a bejelentkezési információkat és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöli a Látogató, úgy a bejelentkezés két hétig automatikus. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik törlődnek.
  • Amennyiben a Látogató bejegyzést vagy oldalt szerkeszt, úgy egy újabb sütit tárol el a böngésző. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztett a Látogató. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Látogató tartozik felelősséggel.

FIGYELEM! A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra. Ez nem esik jelen weboldal üzemeltetőjének hatáskörébe, a beágyazott tartalmat szolgáltató oldalak saját, független adatkezelési irányelvekkel dolgoznak.

 

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS MÓDJA

 

A Látogató személyes adatai kezelésének célja a felhasználó oldalon belüli azonosítása, a kommentelés működtetésének erejéig.

Az adatokat az üzemeltető technikailag az oldalt hosztoló tárhelyszolgáltató (megacp.com) szerverein tárolja az oldalt futtató WordPress rendszeren belül. Az adatkezelés technikailag a tárhelyszolgáltató kezében van, illetve a WordPress motor és az alatta működő webkiszolgáló és adatbázis szoftverek kezelik és tárolják az adatokat.

Az oldalról készült mentések erős titkosítással készülnek, így elvileg adatrablás kísérlete esetén sem kerülnek idegen kézbe. A mentéseket az üzemeltető saját egyéb tárhelyén tartja, több példányban.

 

7. ANALITIKA, ADATKEZELÉS A MARKETING ÉS HIRDETÉSEK VONATKOZÁSÁBAN

 

A weboldal alapvetően hobbi célú, dinamikus hirdetéseket (pl. Google AdSense) egyáltalán nem tartalmaz, így sem a felhasználó személyi adatai, sem az oldalon keletkezett profilja, története nem kerülhet személytelen formában sem hirdetési szolgáltatóhoz. Statikus linkeket viszont tartalmazhat, ezek egyedi, statikus szponzorációs kampányokat szolgálhatnak ki, vagy az üzemeltető más blogjaira mutatnak.

 

8. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

 

A üzemeltető a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat határozatlan ideig, azaz visszavonásig vagy a weboldal fennálásáig kezeli. A regisztráció során megadott személyes adatait a Látogató a weboldalon történő belépését követően bármikor módosíthatja. Az üzemeltető harmadik személyeknek a Látogató adatait nem szolgáltatja ki, az oldal megszűnése után sem.

 

A Látogató a Kapcsolat oldalon megadott email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai törlését a üzemeltetőtől. A felhasználói azonosságot a Látogató email címe alapján bírálja el az üzemeltető: ha a regisztrációkor megadott email címről érkezik a kérés és az erre adott válaszra a Látogató ismételten megerősítő választ ad, azzal kizárja a hamis email címmel fejlécezett levél lehetőségét és személyazonossága bizonyítást nyer. A Látogató személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a üzemeltető, ha annak kezelése jogellenes, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A törléssel a Látogató tudomásul veszi, hogy a továbbiakban régebbi hozzászólásait nem fogja tudni kezelni.

 

9. TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

 

A Látogató tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a Kapcsolat oldalon megadott email címre küldött elektronikus levél útján.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti.

 

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

 

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

10. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

 

A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a üzemeltető által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a Kapcsolat oldalon megadott email címen. Az üzemeltető a Látogató kérelmére tájékoztatást ad a Látogatóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást,  ingyenesen. A korábban a üzemeltető részére megadott e-mail címről érkezett igényt a üzemeltető a Látogatótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Látogató akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói azonosságát.

 

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Látogató jogérvényesíti lehetőségeit az Info törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).